سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: گزارش تصویری
 

 

 

گزارش تصویری

سفر معاون امور زراعت یه استان و بازدید از مزارع نمونه غلات در
شهرستانهای هشترود و مراغه

99/04/11

   
 
     
مشاهده متن خبر
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی