سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت اراضی کشاورزی
 
: شرح وظایف مدیریت اراضی کشاورزی
 
 

*- شناسائی و تهیه آمار مربوطه به کلیه اراضی دولتی قابل واگذاری در اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در امور زمین .

*- برنامه ریزی واگذاری اراضی قابل واگذاری جهت استفاده مطلوب در قالب سیاستها ، دستورالعملها و ضوابط اجرائی ابلاغ شده .

*- انجام اقدامات لازم جهت واگذاری بخشی از املاک خریداری شده از مالکین مشمول مرحله اول قانون که بعلتی تاکنون به زارعان مربوطه انتقال نشده است .

*- فروش اراضی مزروعی مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفین مربوطه بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 20/4/54 .

*- فروش عرصه و اعیان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعیان بر طبق قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه .

*- پیگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به ثبت رساندن اراضی بمنظور صدور اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران .

*- خرید اعیانی و حقوق متصرف شده توسط اشخاص که در موعد مقرر در قانون ، از خرید عرصه و اعیانی و اراضی تصرفی خود استنکاف نموده اند .

*- تعیین تکلیف مالکینی که وجوه نقدی یا دستور پرداختها یا قبوض بهای ملک آنها بعلل مجهول المالک بودن یا اعتراض داشتن یا سایر اشکالات ثبتی در صندوق ثبت تودیع گردیده و نیز صدور اجازه پرداخت آنها با اخذ تضمین یا تأمین کافی و رفع تودیع آنها .

*- اتخاذ تصمیم در مورد مدعیان نسق زراعی بر اساس ماده 6 قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی . .

*- اجرای بخشنامه های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات در هر مورد که ضروری تشخیص داده شود .

*- رسیدگی و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین .

*- تعیین آمار مربوط به دهات ترک نسق شده و تعداد زارعان مربوطه و آمار مربوطه و آمار مربوط به باغات غارسی .

*- تعیین آمار دهات و مزارعی که تاکنون قانون اصلاحات ارضی بعللی در آنها اجرا نشده است .

*- ارسال آمارها و صورتهای دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان ازطریق سازمان جهاد کشاورزی استان .

*- تهیه آمار مربوط به بدهیهای زارعین و دستور پرداختهای مربوط به واگذاری املاک .

*- بررسی پرونده ها و گزارشاتی که در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعین مطرح می باشد .

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی