سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 
: شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 
 

*- انجام بررسی های مختلف در عرصه تولید کشاورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان  .

*- انجام بررسی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در خصوص ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج در استان و تدوین برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.

*- راهبری و اجرای سیاستها و برنامه هایکلان دستگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارئه خدمات لازم جهت بهبود ارتباطات شبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمد سازی شبکه اطلاعات رایانه ای.

*- جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی استان و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.

*-اجرای سیاستها و خط مشی های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بازرگانی ، بیمه محصولات کشاورزی در استان.

*-انجام برنامه ریزی های لازم جهت ساماندهی بازار هایمحصولات کشاورزی در منطقه و طراحی سیستم توزیع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف کشاورزی و بر آورد قیمت خرید تضمینی.

*-تعیین و برآورد میزان خسارت وارد شده به کشاورزان بواسطه حوادث غیر مترقبه و شرایط نامساعد محیطی و برنامهریزی جهت تامین پرداخت های جبرانی لازم.

*-  انجام هماهنگی های لازم با مراجع داخل و خارج از سازمان استان جهت تامینمنابع مالی جبران خسارت بهره برداران بخش کشاورزی.

 
 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی