سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

معاونت بهبود تولیدات دامی
 
: شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی
 
 

*- راهبری ونظارت بر امور مربوط به بهبود و افزایش تولید دام وفرآورده های دامی وکنترل جمعیت آن در استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی  .

*- تهیه  برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات دامی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب وتنظیم برنامه کلان تولید محصولات دامی استان .

*- نظارت مستمر بر پیشبرد برنامه های عمرانی توسعه دامپروری در سازمان استان براساس سیاستهای مصوب و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه .

*- اتخاذ تدابیر لازم درجهت حفظ و بهبود منابع دام و طیور و  اصلاح نژاد گونه های برتر دامی .

*- تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی و ترویجی مربوط به تغذیه ، بهداشت و بهبود جایگاه ، پرورش و اصلاح نژاد انواع دام و طیور .

*- ایجاد تعامل مناسب با واحد فنی و مهندسی سازمان بمنظور کنترل فنی پروژه های دامپروری ، تبادل اطلاعات فنی و بهبود روشهای عملیاتی .

*- بررسی و اقدامات لازم درجهت معرفی و تامین منابع غذائی دام استان و نیز برآورد نیازهای غذای دام و فرآورده ها وتجهیزات مربوطه در چارچوب سیاستهای مصوب .

*-   بررسی ، تدوین و به روز نگهداشتن نظام های موجود دامپروری استان .

 

 

ساختار معاونت بهبود تولیدات دامی

 
     
 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی