سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 
: شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 
 

*- راهبری ونظارت بر امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی  .

*- تهیه  برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها.

*- نظارت مستمر بر پیشبرد برنامه های عمرانی توسعه دامپروری در سازمان استان براساس سیاستهای مصوب و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه .

*- اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیاء ، بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان.

*- بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی استان و برنامه ریزی در در جهت رفع موانع موجود و تسهیل جریان تولید کشاورزی.

*- جمع آوری و اعلام نیاز های آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذیربط .

*- اجرای روش های صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی و برنامه ریزی جهت ترویج مناسب ترین روشهای زراعی به بهره برداری با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

*-   تهیه و تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی و عملی و ارائه به بهره برداران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

 
 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی