سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

مدیریت صنایع کشاورزی
 
: شرح وظایف مدیریت صنایع کشاورزی
 
 

*-راهبری و اجرای سیاست های کلان وزارت در احیاء ، بهبود و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی .

*-تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به ظرفیت های تولید ، فراری و مصرف استان در چارچوب سیاست مصوب .

*-بررسی وضعیت ضایعات محصولات غذائی کشاورزی در مراحل مختلف تولید ، تبدیل توزیع ، مصرف و ایجاد تعامل مناسب با واحدهای مربوطه جهت دستیابی به راه حل های مناسب در جهت کاهش ضایعات .

*-تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی لازم در زمینه احداث ، بهبود و توسعه صنایع غذائی کشاورزی هماهنگ با سایر برنامه های مربوطه .

*-برآورد ، پیش بینی ، پیگیری تأمین و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیت های بخش کشاورزی بر اساس اعلام نیاز واحدهای تخصصی و اجرائی ذیربط .

*-تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی مربوط به خرید ، نگهداری و تعمیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها و مناطق پایین تر از شهرستان .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی