سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: معاونت بهبود تولیدات دامی
 

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 
: شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 
 

*- راهبری ونظارت بر امور مربوط به تحول و نوسازی اداری در سازمان جهاد کشاورزی استان در چارچوب سیاست های مصوب  .

*- تعیین سیاستها و خط مشی های مربوط به نحوه سازماندهی ساختار تشکیلاتی ، بهبود فرایند ها و روش های انجام کار ، جذب ، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی در سازمان استان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

*- برنامه ریزی و نظارت جهت برآورد و تامین نیاز های آموزشی کارکنان.

*- نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دستورالعمل های لازم در مورد امور اداری ، مالی ، پرسنلی ، رفاهی و تدارکاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

*-انجام اقدامات مربوط به تنظیم ، نگهداری و رسیدگی به حسابها در سازمان استان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغ شده.

*-انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و مخابرات سازمان استان و واحد های تابعه و وابسته.

*- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اداره و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن انجام آن.

*-   بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای رفاهی خانواده معظم شهدا و ایثارگران و انجام اقدامات لازم در خصوص تامین حل مشکلات آنها.

*- پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه های مربوط به ایثارگران ، جانبازان و خانواده شهدا و تهیه گزارشهای لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط

*-گردآوری ، ثبت و حفاظت از آثار دوران دفاع مقدس در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و دفاع مقدس.

*-.انجام امور دبیرخانه ای مربوط به دریافت ، ثبت ،رهگیری ،صدور و ارسال مکاتبات اداری

*-انجام اقدامات لازم در جهت استیفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقی سازمان جهاد کشاورزی از طریق طرح ، تعقیب ، دفاع از دعاوی سازمان ، حسب مورد در کلیه مراحل رسیدگی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی .

 
 
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی