سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی : درباره سایت

 

 

درباره سایت

   
 

برای تماس با پايگاه اطلاع رساني سازمان جهادکشاورزی استان جهت ارسال پيشنهادات و انتقادات، مقالات تحليلي و خبرهاي خود مي توانید با استفاده از نشاني پست الكترونيكي website@eaj.ir  و  webmaster@eaj.ir   اقدام نمایید.
ضمناً اخبار و مطالبي كه احتياج به ويرايش داشته باشند، پس از ويرايش به نام خود افراد در صفحات مرتبط با مطالب قرار خواهد گرفت.

 

 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی